Tam Tahılları Daha Çok Tüketenlerde Erken Ölüm Oranları Daha Düşük

Tam tahılları daha fazla tüketmenin erken ölüm riskini azalttığına ilişkin yeni veriler elde edildi. Bu yeni meta-analiz çalışmasında 1970- 2010 yılları arasında ABD, İngiltere  ve İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilmiş olan 12 farklı araştırma bütünleşik bir bakışla değerlendirme altına alındı. Toplamda 786.076 kişinin sağlık bilgileri çalışma kapsamına dahil edildi.

Harvard Halk Sağlığı Okulunda bu meta-analizi gerçekleştiren araştırmacılara göre tam tahılları daha fazla tüketmek erken ölüm riskini azaltabilir. Çalışmaya göre günde en fazla miktarda tam tahılları tüketenler (70 gram günde yaklaşık 4 porsiyon) hiç ya da çok az tam tahılları tüketenlere kıyasla araştırma süresince ölüm riskleri daha düşük bulunmuştur.

Bu araştırmanın bulguları mevcut beslenme rehberlerindeki önerileri destekler niteliktedir. Mevcut klavuzlar uzun ve sağlıklı bir yaşam için her gün 3 porsiyon – toplamda günde 48 gram tam tahıılların tüketilmesini tavsiye etmektedir.

Daha önceki başkaca çalışmalara göre tam tahılların içeriğindeki biyoaktik bileşikler sağlığımıza olumlu katkılar sağlamaktadır. Yüksek lifli olmaları sebebiyle vücutta kolesterol üretimini azalttığı, kalbi koruduğu, glikoz yanıtını iyileştirdiği ve uzun süreli tokluğa yardımcı olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre günde 70 gram tam tahılları tüketenlerin, hiç ya da çok az miktarlarda tam tahılları tüketenlere göre tüm sebeplerden ölüm riskleri %22, kalp hastalıklarından ölüm riskleri %23 ve kanserlere bağlı ölüm riskleri %20 daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ölüm oranı, belirlenmiş süre içinde belli bir nüfusta gerçekleşen ölüm miktarlarını gösteren bir ölçüdür.

Araştırmacılara göre çoklu biyoaktif bileşikleri sayesinde tam tahıllar sağlık üzerinde olumlu etki yapmaktadır. Yüksek oranlarda diyet lifi içermeleri sebebiyle de kalıcı tokluğa yardımcı olmakta, kan şekerini dengelemekte ve kolesterol üretimini azaltmaktadır.

Araştırmacılar herkese kinoa, yulaf ezmesi ve diğer kepekli ürünleri tüketmelerini önermekte ve rafine edilmiş karbonhidratlardan uzak durmalarını tavsiye etmektedir. Çalışmalar ABD, İngiltere ve İskandinav ülkelerinde yapılmış olması sebebiyle bu verilerin tüm insanlığa genellenebilir olduğu tartışmaya açık olsa da daha önceki farklı ülkelerden veriler de mevcut sonuçları destekler niteliktedir.

Beslenmedeki en büyük hatalarımızdan birinin yetersiz lif alımı olduğunu ve pek çok insanın günlük önerilen lif alım miktarının çok altında kaldığını biliyoruz. Tam tahılların  lif dışı daha pek çok faydalı besin ögesi içermesi, onları sağlıklı beslenme adına daha da değerli bir hale getirir. Beyaz ekmek ve şeker gibi basit karbonhidratları bir kenara bırakıp besinsel değer çok daha yüksek olan tam tahılları tercih ederek daha uzun ve kaliteli bir yaşam mümkün. Tercih sizin elbette ki!