Meme Kanserinde Beslenme

Dünya’da kadınlar arasındaki en sık ölüme neden olan kanser türü meme kanseridir. Brezilya’da meme kanserli hastaların beş yıllık sağkalım oranları sadece %58,4 dür. Yani Dünya’da ki diğer birçok bölgeye göre yaşam şansları daha düşüktür.

Santa Caterina’da bulunan Federal Üniversitesinden araştırmacılar; Brezilyalı meme kanseri olan kadınlara beslenme eğitimi verilmesinin faydalı olabileceğini düşünmüşlerdir ve hatta beslenme eğitiminin meme kanserinin tekrarlanmasını önlediğini bulmuşlardır.

Bu araştırmaya 18 kişilik hasta müdahale grubu ile birlikte 75 kişilik hasta olan gözlem grubu dahil edilip bu 2 grup karşılaştırılmıştır. 12 ay boyunca müdahale grubuna doğru beslenme konusunda eğitim verildi, ayrıca eğitim verilen hastaların günlük besin tüketimlerinin kaydedilmesi istenmiştir, araştırmacılar telefon aracılığıyla sürekli hastaların besin tüketimlerini takip etmiş ve beslenmelerini iyileştirmek için öneri sunmuşlardır. Çalışma grubundaki hastalar ayrıca bilimsel olan toplantılara katıldılar ve eğitimlerini güncellemek için aylık dergi almayı kabul ettiler.

Beslenme eğitiminin hedefi tam anlamıyla hastaların kırmızı ve işlenmiş etlerin tüketimini azaltmak ve sebze-meyve tüketiminin arttırmaktır. Bu hedeflerin seçilmesinin nedeni kırmızı ve işlenmiş etlerin kanser hastaları için negatif etkiye sahip olduğunun bilinmesidir. Ve bunların antioksidanttan zengin yani kanserle savaşan etmenlerden zengin olan sebze-meyve grubunun kemoterapi üzerindeki olumlu etkilerini olumsuzlaştırdığı bulunmuştur. Bu yüzden sebze-meyveden zengin, kırmızı ve işlenmiş etten uzak durmak meme kanserinin tekrarlanma riskini azaltır.

Bu çalışmanın lideri Cecilia C. Schiavon “ örneklem küçük olmasına ve verilerin farklı zamanlarda toplanmasına rağmen bu çalışma meme kanseri gören kadınlarda;

  • Birebir ilgilenmenin,
  • Acil durumlarda müdahale etmenin,
  • Detaylı olarak beslenme gözlemi yapmanın tedavi sürecindeki hastalara yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Araştırmacılar müdahale grubundaki hastaların kırmızı ve işlenmiş et tüketimini gözlem grubuna göre %50 oranında azaltmıştır. Ve bu azalışta anlamlı fark bulmuşlardır. Çalışma boyunca gözlem grubu (kırmızı ve işlenmiş et tüketimi azaltılmayan grup) hastaların ağırlıkları 2 kat artmıştır. Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin artması ve vücut ağırlığının artması oksidatif stresi de arttırır. Böyle bir durumda kanserin tekrarlanma olasılığı yüksektir.

Bu çalışma örneklem büyüklüğüne bakılacak olursa oldukça küçüktür. Müdahale ve gözlem grubu arasındaki farklı zamanlarda toplanan bulgular ümit vericidir. Ancak çalışma sonuçlarının desteklenmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.