Kilolu Olmak COVID-19 İçin Bir Risk Faktörüdür

Bir yılı aşkın süredir pandemi nedeniyle daha az hareket ediyoruz ve belki de daha çok yiyoruz. Bunun sonucunda da kilolarımız artıyor. Evlerimize kapandığımız ve hareket alanlarımızın hepten daraldığı şu günlerde, zaten yağlanmaya başlamış bedenlerimiz daha da savunmasız bir durumda.

Bu nedenle, hemen şimdi, sağlıklı beslenme ilkelerine her zamankinden daha çok uymaya özen göstermeliyiz.

Fazla kiloları sadece bir estetik kaygıya asla indirgememeliyiz, bunların genel sağlığımızı tehdit ettiğini, diyabet, kanser ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere kronik hastalıklar açısından riskimizi arttırdığını unutmamalıyız.

Gelelim yazımızın başlığında bahsettiğim konuya…

COVID-19 ile bireysel ve küresel mücadelemiz devam ederken yeni bir araştırma biraz fazla kilonun bile COVID-19 enfeksiyonunun daha ağır geçmesine neden olduğunu gösterdi.

The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayınlanan ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bu araştırmaya göre, fazla kilolu ve obez bireyler COVID-19’u daha şiddetli geçirirler ve bu kişilerin hastaneye ve yoğun bakım ünitesine yatışı, solunum cihazına ihtiyaç duymaları daha olasıdır.

Önceki çalışmalar, şişmanlığın COVID-19 enfeksiyonun daha şiddetli geçirilmesine neden olduğunu bildirmiştir, ancak bu araştırma, Vücut Kitle İndeksinin(VKİ) COVID-19 sonuçları üzerindeki etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Çalışma, İngiltere’de yaşayan yaklaşık 7 milyon insanın sağlık kayıtlarını incelendi ve ülkedeki pandeminin ilk dalgası sırasında hastaneye kaldırılan veya ölen 20.000’den fazla COVID-19 hastasının verilerini içerdi.

Araştırmacılar, VKİ açısından ideal aralıkta (18.5 ile 24.999 arası) olduğu düşünülen  metrekare başına 23 kilogramın (kg/m2) üzerinde VKİ olan kişilerde COVID-19’dan daha kötü sonuç alma riskinin artmaya başladığını buldular. Hastaneye yatış riskinin VKİ’deki her bir birim artış için % 5 daha yüksek olduğunu ve yoğun bakım ünitesine yatma riskinin her birim artış için % 10 daha yüksek olduğunu belirlediler.

Çok düşük kilolu (BMI 18.5’ten az) kişilerin de COVID-19 enfeksiyonunu daha ağır geçirdiği gözlemlendi. Çalışmaya göre aşırı kilonun şiddetli COVID-19 riski üzerindeki etkisi 20 ila 39 yaşları arasındaki gençlerde en yüksek çıktı ve 60 yaşından sonra fazla kilonun hastalığın şiddeti üzerindeki etkisi azaldı. Artan VKİ’nin 80 yaşın üzerindeki kişilerde şiddetli COVID-19 riski üzerinde çok az bir etkiye sahip olduğu belirlendi. 20-39 yaş grubundaki kişilerde, çok az fazla kilonun bile ciddi COVID-19 komplikasyonları riskiyle ilişkili olduğu ve VKİ arttıkça risklerin keskin bir şekilde arttığı ortaya konarken, aşırı kiloyla ilişkili risklerin 40 yaş altındakilerde çok yüksek olması ve 80 yaş üzerindekilerde ise neredeyse hiç etkisinin olmaması dikkat çekici olarak görüldü.

Araştırmacılar bulgulara dayanarak, özellikle genç yetişkinler arasında obeziteye sahip kişilere aşılamada öncelik vermesi gerektiğini ifade ettiler. Fazla kilolu kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiği bu kapsamlı araştırma ile ortaya konmuşken, gelin siz de güncel VKİ hesaplamanızı yapın ve hastalığı daha hafif atlatabilmek için VKİ hedefinizi 23 ve altı olarak belirleyin.

VKİ Hesaplaması:

Kişinin boy ve kilosu üzerinden yapılan bir ölçüm şeklidir. Kilonun, boyun karesine bölünmesi ile elde edilir.

Örneğin: 80 kilo ve 1.8 m uzunluktaki bir kişi için hesaplama:

1.8×1.8=3.24

80:3.24=24.69 VKİ

Kişiler VKİ değerlerine göre şu şekilde sınıflandırılırlar:

18.5 düşük kilolu

18.5 – 24.999 ideal

25 – 29.999 fazla kilolu

30+ obez

40 morbid (ölümcül) obez

Bazı ülkelerde ideal kilo değeri VKİ 20’den başlatılmaktadır.

Yazımın başında da belirttiğim gibi sağlıklı bir beslenme düzenine acilen geçmeli ve bedenlerimizin savunma mekanizmasını mümkün olduğunca güçlü tutmalıyız.

Bu makaleden daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz, aşağıdaki butonlarla paylaşabilirsiniz.

Sağlıklı ve dirençli kalın…